Теплогенератори для зерносушарок призначені для отримання теплової енергії від спалювання паливних гранул, відходів переробки с/г продукції і деревини.

Можуть бути задіяні як джерело теплової енергії в технологічних лініях зерносушарок різного призначення. Використання теплогенераторів дозволяє повністю відмовитися від споживання традиційних енергоресурсів.

Теплогенератори для зерносушарок складаються з: топки, змішувача, іскрогасника-золоуловлювача, системи паливоподачі, вентилятора наддуву, розгінного вентилятора і шафи керування.

Топка вихрова з вертикальною або горизонтальною віссю. Корпус топки виконаний з листової сталі і зсередини, для запобігання термічної корозії, футерований вогнетривкою цеглою. В нижній або передній частині топки влаштовані: вузол приєднання витратного бункера паливоподачі, повітророзподільча решітка «киплячого шару», вузол підводу повітря під решітку і люк розпалу. В середній частині топки влаштовані сопла підведення первинного повітря на горіння. В верхній або хвостовій частині топки влаштований вузол відводу вторинного повітря на горіння. Повітря на горіння подається вентилятором наддуву через комбінований шибер наддуву з-під кожуха охолодження топки.

Змішувач конструктивно виконаний як продовження топки. Корпус змішувача виконаний з листової сталі і зсередини, для запобігання термічної корозії, футерований вогнетривкою цеглою. У верхній частині влаштований вузол аксіальної подачі; у нижній – вузол тангенціальної подачі повітря у змішувач. Також у верхній або хвостовій частині влаштовані вікна виходу теплоносія. Повітря на змішування з продуктами згоряння надходить з атмосфери через шибери та кожух охолодження змішувача.

Інерційний іскрогасник – золоуловлювач виготовлений з теплостійкої та жаростійкої листової сталі. Зольники оснащені ручними відсічними клапанами для вивантаження золи без зупинки теплогенератора

Ситема паливоподачі гравітаційна – через завантажувальну трубу, або шнеком. Продуктивність системи регулюється висотою встановлення завантажувальної труби або частотним регулюванням живлення приводу шнека з зворотнім зв’язком по температурі теплоносія.

Розгінний вентилятор (опційно) забезпечує видалення продуктів згоряння, минаючи сушарку, в атмосферу під час пуску теплогенератора.