Системи золовидалення та іскрогасіння наших котлів та теплогенераторів побудовані на основі інерційних пиловловлювачів, що забезпечує їм, при невеликих габаритах, хороші показники по золоуловлюванню та аеродинамічному опору.