Для реалізації процесу горіння обрано метод прямого спалювання палива (без його попередньої газифікації) у реторті або «киплячому шарі» з подальшою організацією вихору з метою допалу залишків і летючих фракцій, що не згоріли. Величина теплонапруженості топкового простору обмежена за умов випадання золи у твердій фазі.

Топки працюють під розрідженням (тиск у порожнині нижче атмосферного), що забезпечує високий рівень безпеки їх експлуатації. Внутрішні порожнини топок, для захисту від термічної корозії, футеровані вогнетривкою цеглою.

Завантаження палива – автоматизоване. Паливо з витратного бункера до камери згоряння подається гвинтовим, скребковим або стрічковим транспортером.

Продуктивність транспортера встановлюється за допомогою частотного регулювання оборотів приводу зі зворотним зв’язком за температурою газів, що відходять, а також зміною передавального відношення клинопасової передачі редуктора.